Trefwoorden

Tijdens onze zoektocht naar info hebben we verschillende woorden gebruikt.
Hier vind u onze woorden terug!

( laatste moet dit verwijderen, woorden in alfabetische volgorde plaatsen -) dus woorden knippen en u woorden erbij plakken in Word en dat op volgorde laten zetten -) zie alinea a-z oplopend)

• 11.11.11
*Algemene Bijstandswet
*Armenzorg
• armoedebestrijding
• armoedegrens
• Armoedeweb
• bankroet
• Basisbehoeften worden niet gerespecteerd
• Derde wereld
• derde wereld
• ellende
• Financieel beperkt
• Gebrek
• Geldnood
• Geldtekort
• Kansarme gezinnen
• Kansarme kinderen
• Kinderarmoedefonds
• Kringloop/tweedehands
• Nooddruft
• Laaggeschoolde ouders/ kinderen
• Niet voldoen aan primaire levensbehoeften
• OCMW
• Ongelijkheid
• Ontbering
• Ontwikkelingsachterstand
• onvermogen
• Plan ouders
• Rechten van het kind
• sociale bijstand
• Sociaal isolement
• Sociale ongelijkheid
• Speelgoed zelf gemaakt
• Unicef
• Verwaarlozing
• Weinig geld
• Weinig kansen
*weinig levensbehoeften
*welzijnszorg
*wereldwijd

*werkloosheid