Informatief

Organisaties, contactgegevens, algemene werking en doelgroep
( zie trefwoorden -) ook alfabetisch)

o Child Poverty Explainer
o De gezinsbond
o De ligue des familles
o De nationale commissie voor de rechten van het kind
o EAPN
o Eurochild
o Het Belgisch netwerk armoedebestrijding
o Kind & Gezin
o L’enfance
o OCMW
o Office de la naissance
o UNICEF
o Verenigde Naties

  • De Vlor
  • Gezondheidszorg
  • Incassobureau
  • Integratiedienst
  • Kind & Gezin
  • Kinderopvang
  • Onderwijs
  • Unicef
  • Welzijnszorg
  • Ziekenfonds

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA)

Telefoon:+32 (0)2 435 42 30
Website: http://bisa.brussels/?set_language=nl#.WiemoUriZPY
Adres: Naamsestraat 59, 1000 Brussel

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) centraliseert, verwerkt en verspreidt statistieken met betrekking tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast voert het BISA sociaaleconomische studies uit over de Brusselse uitdagingen en werkt het mee aan verschillende projecten.

Federale overheidsdienst financiën (FOD)

Telefoon: 0257 257 57
Website: https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod
Email: eb.def.nifnim|tsevnixat#eb.def.nifnim|tsevnixat

De FOD Financiën is de Federale Overheidsdienst van België die zich bezighoudt met de financiën van het Rijk of de federale overheid, met name de belastingen en de staatskas.

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Website: http://www.oecd.org/
e-mail: gro.dceo|retsambew#gro.dceo|retsambew
telefoonnummer: +33 1 45248200
Faxnummer: +33 1 45248500
Adres: 2, rue André Pascal, 75116 - Parijs (Frankrijk)

is een samenwerkingsverband van 35 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.