Context

Er is een Armoedebeleid, dit is een beleid dat door elke minister wordt gevoerd. Het wordt gecoördineerd door 1 minister in de Vlaamse Regering.
Het armoedebeleid is gebaseerd op het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Daarin staan actiepunten die door diverse ministers van de regering moeten worden uitgevoerd


De minister van armoedebestrijding, Liesbeth Homans van NVA houdt zich bezig met het bestrijden van armoede. Ze streven naar gelijke kansen voor iedereen ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht… Haar doel is om de armoedecijfers te laten dalen en meer welvaart te creëren.

Beleidsnota 2014-2019 van armoedebestrijding.
Door Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding